Saturday, October 2, 2010

Bouavanh Sidavong / Goodness

1 comment:

 1. ຄວາມດີກັບຄວາມຊົ່ວນີ້ນິຣັນ
  ຫຼາຍຄົນຝັນຢາກຈະສ້າງແຕ່ຄວາມດີ
  ທາງຊີວີດຂີດຄາດໜາຍໄວ້ໄກເຕັມທີ
  ຊົ່ວຊີວີພລິໃຫ້ແຕກັມນັ້ນ.

  ຫຼາຍຄົນກໍວ່າໂຕດີສ້າງຄວາມດີ
  ດ້ວຍທິດຖີດີງາມນາມນົກແອ່ນ
  ຫຼືສວມເສື້ອຂົນງາມນາມກາງແກ
  ໂອເພື່ອແຜ່ຍາມຢາກແກ້ໄຂຖານະ!

  ຢາກຮຽກຮ້ອງເອົາຫາງສຽງເຂົ້າແຂ່ງຂັນ
  ເປັນປະທານທັງຜູ່ແທນແໝ້ນສະພາ
  ບາດໜົດສີ້ນຄວາມຕ້ອງການຢ່າຫານເຂົ້າຫາ
  ເພາະອາດຍາບໍ່ໄຝ່ຫາສຽງນຳແລ້ວ,

  ສ້າງດີໄວ້ດ້ວຍໃຈຢ່າຄິດຮ່ຳ
  ໃຫ້ກ້ອນຄຳເກິດໄດ້ໃຈງອກງາມ
  ແຕ່ຢ່າຄິດວ່າຕ້ອງຕິດລວດລາຍຄາມ
  ຄວນຈະຖາມວ່າດີນັ້ນໃຫ້ແກ່ໃຜ.

  ຫາກເພື່ອຕົນຄົນເຂົາກະບໍ່ຫວັງ
  ຈະເກັບຝັງຄວາມດີນັ້ນໄວ້ຍຶນນານ
  ຫາກເພື່ອແຜ່ແກ່ຜູ່ອື່ນໜື່ນພັນ
  ໂດຍບໍ່ຝັນຫາສິ່ງໃດໃຫ້ຕອບແທນ.

  ແລ້ວຍາມນັ້ນ ທັງຄວາມດີຄວາມຊົ່ວ
  ທີ່ຕົນຕົວຫາບໍ່ເຫັນຫາບໍ່ພໍ້
  ຍາມເຮົາຈາກພາກໂລກກະຍັງຫຼໍ
  ໃຫ້ຄົນກໍ່ສ້າງທຳຕາມເລື້ອຍໄປ.

  ReplyDelete