Friday, October 1, 2010

Daovieng Boudnakho / Actions

1 comment:

 1. ຫຼາຍຄົນຄົງຢາກໄດ້.....ດິນກໍ່ເປັນໝານຜັກ
  ແຕ່ຊິຫາທາງໃດ.........ເມື່ອຢຶດເອົາໄປໜົດແລ້ວ
  ໃຫ້ຄົນຊາວແດນດ້າວ.....ໄປໄກມາເຊົ່າ
  ໄລ່ພວກເຮົາຈາກແຄວ້ນ....ເຄີຍສ້າງແຕ່ເຊັ່ນມາ.

  ຢາກກິນຜັກບໍ່ມີນ້ຳ....ທັງໝານກະຍາກຢູ່
  ຄືກັບປາທີຢາກລ່ອງ......ລອຍນ້ຳພັດຂາດວັງ.

  ປຽບກັບດີຊົ່ວຮ້າຍ...ຫາເລຶອກແນວກະທຳ
  ຫຼາຍຄົນຫວັງ........ສ້າງຄວາມດີຢູ່ຕິເຈົ້ານາຍຫັ້ນ
  ຄອງເມືອງບ້ານ.........ຫຼາຍພັນສາປານຍາພໍ່
  ສິມທີ່ເພທຸກມື້.......ບໍ່ເສີມສ້າງປິ່ນແປງ.

  ຂ່າວຫຼັງໆມານີ້......ຫຼາຍພຣະທາດເຈດີ
  ຫັກຂຸພັງ............ເພາະຫຍັງນໍເຈົ້າ
  ແມ່ນແທ້ຄວາມເກົ່າແກ້..ຫາກປະມັນມັນກະຫຼົ່ມ
  ຄວນສ້າງແປງປິ່ນໄວ້....ປານຄົນໄຂ້ໄດ້ປິ່ນປົວ.

  ມີແຕ່ໂຮໆຮ້ອງ........ວ່າເຂິນຂາດງົປມານ
  ເງິນຄຳຫາຍ..........ແຕ່ເຈົ້ານາຍມີເຮືອນໂກ້
  ທັງໂອໂຕສໄໜໂກ້......ມາໂຊກັນກຸ່ນໆ
  ບຸນເພິ່ນຫຼາຍແທ້ໆ....ຈົນຫຼົງວີ້ງຢຽບຄົນ.

  ນີ້ແມ່ນຄວາມດີໄດ້.....ຫຼືຄວາມຊົ່ວຈຶ່ງມີເງິນ
  ສໍ້ໂກງກິນສິນບົນ......ບໍ່ເຄຶອງລະອາຍບ້ານ
  ສຳພໍການສັນສ້າງ.....ເມືອງລາວຈຶ່ງເປັ້ຍຫ໕່ອຍ
  ແນວປາໃຫຍ່ກິນປານ້ອຍ.....ປານ້ອຍກບໍ່ເຫຼືອ...ທ່ານເອີຍ!

  ReplyDelete