Tuesday, October 5, 2010

Saifonh / Rose And Rain

1 comment:

 1. ຫາກຈະປ່ຽນເປັນກຸຫຼາບຄອຍຝົນ
  ທີ່ບໍ່ຫຼົ່ນລົງມານານນານວັນ
  ກິ່ງກຸຫຼາຍຫ່ຽວແຫ້ງສູ້ແຮງລົມ
  ໄດ້ແຕ່ຈົ່ມຈົ່ມຫານ້ຳຕາຟ້າ.

  ແຕ່ຫ່າຝົນບໍ່ເຫຼືອທົນຫຼົ່ນລົງໃຫ້
  ກຸຫຼາບໄດ້ໄຂຂະຈີຊີ້ຟ້າໃສ
  ໃຫ້ອິ່ມເອີບສວນງາມນາມດອກໄມ້
  ທີ່ຄວນພຶ່ງຜາຍອວດໜູ່ພະມອນ.

  ຢ້ອນນຳລົມຝົນບໍ່ຜ່າຈາກຟ້າສູງ
  ມຸ່ງໝ້າແຫງນແຫງນຫາຫ່າຝົນ
  ຈັ່ງແມ່ນຊາດວາດຮ້າຍບໍ່ກາຍຜ່ານ
  ຫຼືຈະໃຫ້ກຸຫຼາບຫັ້ນແຫ້ງຫ່ຽວດຽວດາຍ.

  ReplyDelete