Saturday, October 2, 2010

Xaysouvanh Phengphong / To Observe The Sky

1 comment:

 1. ຢາຫແນມຟ້າ......ດ້ວຍໃຈຊື່ນທຸກຍາມ
  ແມ່ນຟ້າງາມ.....ສີສັນເກີນໃຈລ້ຳ
  ແຕ່ໃນໃຈກຶນກ້ຳ...ຊົມເຊົາເຫງົາເມື່ອຈວບ
  ໂລກກໍໃສສ່ອງແທ້....ແຕ່ໃຈຫັ້ນຄັບຂັນ.

  ແມ່ນສີຟ້າໃນພາກພື້ນ..ປຸຕຸພູມ
  ໃສສະອາດຄອບຄຸມ.......ຄວນພາໃຫ້
  ໃຈຂອງເຮົາຊື່ນ.......ລືນໃຜໃນພິພົບ
  ແຕ່ພັດກັບພົບໄດ້....ພຽງສຽງຮ້ອງໂຫ່ຫອນ.

  ອັນຄຳສອນສອນບອກ.....ບອກໃຫ້ຮູ້ນົມນານ
  ບໍ່ບອກຂານຄຳໃດ......ທີ່ເປັນຈິງແທ້
  ເຫັນຄວາມຝັນບໍ່ທ່ຽງຫັ້ນ..ເກິນຈິງເກິນກວ່າ
  ປະເພນີຮີດເຄົ້າ......ປູຕາສ້າງສືບມາ.

  ຈຶ່ງເຫັນໃນຂອບຟ້າ....ສີໜົ່ນໆກວມກູມ
  ທົ່ວທັງຜຶນທານີ......ບ້ານປູ່ຈັນທີ່ສັນສ້າງ
  ສີສັນແທ້............ເຂົາທົບທາໃຫ້ແດງກ່ວມ
  ທຽບໃສ່ສີເລຶອດເຂັ້ມ...ດຶງນ້າວແກ່ນໃຈ.

  ອັນຊຸມຊົນສ່ຳນ້ອຍ...ກໍຝຶກແອບໃຫ້ຫັນຜິນ
  ໄປນຳລົມແນວຄິດ......ທີ່ສອດທາງໜາຍໄວ້
  ປ່ຽນຫັນຄວາມຈິງແທ້...ໃຫ້ເຫັນທາງແນວໃໜ່
  ທີປູດ້ວຍຄຳຫວານ...ຜານໃຈດ້ວຍຄຳໂກ້...ໃຜໂງ່ແລ້ວຫາກລ່ວງຕາມ...ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete