Friday, October 1, 2010

Saifonh / Scenic Nature

1 comment:

 1. ເຫັນສາຍທານຕາດນ້ຳ.......ຕົກທັບຫົວຫິນ
  ທັງອາຍປີວແຜ່ວຜິນ........ດອກຂາວເໜຶອນຝ້າຍ
  ອ້າຍບັລຍາຍສວຍລ້ຳ.......ແດນດິນງາມບ້ານແມ່....ເຮົາບໍ?
  ຈຶ່ວ່າເສາະສ່ອງໃຫ້.......ເຫັນໄດ້ຮອດໜູ່ປາ.

  ທັງໜູ່ສາຣິກາແກ້ວ.....ງອຍຄອນວອນສັ່ງ
  ສຽງໂຫ່ຮ້ອງ.............ກາງໄພກວ້າງເຂດຄາມ.

  ອຸທຍານແດນນັ້ນ..........ເຫັນມາໃຈເຕີບ
  ຟ້າແຕ້ມສີສັນສວຍ........ຄູ່ຄອງທາງນ້ຳ
  ສຽງໂຕນກ້ອງ.............ພົງໄພອິ່ນເອື່ອຍ
  ບໍ່ເມື່ອຍເປັນດອກເຈົ້າ...ແຍງນ້ຳຈູບຫິນ!

  ອີກທັງພຸ່ມມແຝງໄມ້........ໃບຂຽວຟາດຝັ່ງ
  ດອກໄມ້....................ງາມສັ່ງນ້ຳ
  ຄືນຢາມນ້ອງອີກທີ...........ອ້າຍນ້ຳຝົນເອີຍ.

  ReplyDelete