Friday, October 1, 2010

Sengphouxay Inthavikham / Vientiane

1 comment:

 1. ກອນທີ່ຂຽນສອອນອື້ງ.....ຊົມວຽງຈັນທີ່ງາມຍິ່ງ...ວ່ານໍ
  ທັງວິ່ງວອນຫຼານເຫຼັນ....ໃຫ້ສ້າງແປງວຽງນັ້ນ
  ແຕ່ລູກຫຼານລາວນີ້.......ພະຍາຍາມມາແຕ່ເຊັ່ນ...ຍາເອີຍ
  ຫາກບໍ່ມີບ່ອນຈັ້ງ.......ອິງໄດ້ຢ່າງໃດ.

  ຜູ່ທີ່ມີອຳນາດນັ້ນ.....ບໍ່ວາງປອກໃຫ້ຫຼານເຮົາ
  ທີ່ສຶກສາມາພໍ...........ໃສ່ຫົວເຕັມຕື້
  ບາດມາເຖິງວຽງແລ້ວ.......ຫາການກະທັງຍາກ
  ເພາະບໍ່ມີທີ່ເທີ້ງ.......ຝາກັ້ງນັ່ງອິງ.

  ອັນໃດດີອັນໃດເລິດ.........ເຂົາເໜົາໃຫ້ຫຼານເຂົາ
  ມີຄວາມຣູ້ພໍກະຈາ.........ຫາກໄດ້ເປັນນາຍຊ້ຳ
  ສັງຄົມເປັນແນວນີ້........ເມືອງວຽງຈັນບໍ່ເຫັຫ່ອມ
  ຈະຈະເຣີນລື່ນບ້ານ........ໄທໄກໄດ້ຢ່າງໃດ.

  ຄວາມຫ່ວງໄຍຂອງເຈົ້າ ....ອ້າຍບ່າວເມືອງຄຳ
  ເປັນແກນໝາ..............ແອບມອງເຫັນໄດ້
  ແຕ່ໃນເມືອງລາວນີ້........ຫາກຍັງເປັນຄືເກົ່າ
  ພວກຜູ່ນຳທີ່ເກີ້........ຫວັງແຕ່ໄດ້ກອບໂກຍ.

  ບໍ່ມີວັນຈະເຫັນໄດ້.......ໄຊໂຍເກິນກວ່າ
  ຍາມເລຂາຈາກແຄ້ວນ.........ສາຍພູຂ້າມຢ່ຽມຢາມ.

  ປານໃດລາວຈະຫາຍງ້ວງ.......ຈາກເມົາປ່ວງອຸດົມການ
  ຫຼືຈົນລາວກາຍເປັນ........ເຂດຄາມຄົນຈ້າ
  ທາງເໝຶອພຸ້ນ............ເຂົາບໍ່ຂຽນອັກສອນແມ່ເຮົາລະເດ
  ຕາບອດໜົດແລ້ວເບາະ.......ອາດຍາເຈົ້າຜູ່ນັ່ງຄອງ...ເມືອງລາວນະ!

  ReplyDelete