Friday, October 1, 2010

C. Inthouphilath / Blue Sparrows

1 comment:

 1. ເພິ່ນວ່າຫາກໃຜສາມາດມ້າງ....ຮັງນົກຈອກບໍ່ຫັກໃບ
  ຫຍ້າທີ່ມັນເອົາມາ..........ສານແມ່ນຈະມີບຸນແທ້
  ມາຄິດເຫັນດຽວນີ້ ..........ໃນຄຳຄົມນັ້ນກ່າວ
  ມ້າງເພເຮືອນແລະຢ້າວ.........ເຂົານັ້ນເຮັດຫຍັງ?

  ແມ່ນຈະມີລາບໄດ້.............ໜານໂຊກເກິນຄົນ
  ເພາະປຽບເໜືອນຄົນຂຫຍັນ......ໜັ່ນພຽງອົດສາສູ້
  ແຕ່ຫົດຫູ່ໃຈແທ້.............ຍາມມ້າງເພເຮືອນໜູ່
  ເປັນອູ່ງາມຈວບຟ້າ............ແຂວນຫ້ອຍຄູ່ລົມ.

  ອົດສາພຽນຖນອມສ້າງ...........ເປັນເໜືອນຄອບຄົວເຮຶອນ....ຄົນເຮົາດາຍ
  ນົກນັ້ນ....ຂະຫຍັນໜັ່ນພຽນ...ກາກກັມສັນສ້າງ
  ເປັນເຮືອນຢ້າວ............ກັນລົມໝາວຝົນຢາດຜ່າ
  ຍາມຟ້າຄື້ມເມື່ອເຊົ້າ.....ຍັງໄດ້ອຸ່ນກາຍ.

  ທັງລູກເຕົ້າຜູ່ໃຫຍ່ກ້າ....ຈະມາເກີດດອມກັນ
  ກໍປອດໄພພານສັດ............ອື່ນໃດບິນບໍ່ໄດ້
  ທັງງູງ້ຽວ................ແມວໂພງລັກໄຂ່
  ແຕ່ໝີຄົນບໍ່ໄດ້.........ຜູ່ໃຈລື້ມບໍ່ອິດູ.

  ພາກັນທຳລາຍມ້າງ..........ຍິງກະຖຸນທະນູສຽບ
  ພັງເຮືອນຊານ..............ໂຫດເຫຼືອຫຼາຍແທ້
  ບໍ່ເຫັນຄວາມສະເມິດ້າມ......ສິດທິຂອງເຊື້ອພັນອື່ນ
  ອີກບໍ່ນານມັນຂາດສ້ຽງ......ຍາມນັ້ນຈຶ່ງຊິໂອ້ໂອ່ໂອລະນໍ!

  ReplyDelete