Sunday, October 3, 2010

Bounthong Inthachack / Generations

1 comment:

 1. ເປັນກົດເກັນແຫ່ງໂລກ......ຕັ້ງແຕ່ປາງປະຖົມ
  ເກີດຂື້ນມາວັນວານໃຫຍ່ຄະນອງວັນໝ້າ
  ຜ້າແພຜຶນຂາວເຫຼື້ອມຫຼາຍວັນກໍຫາກເກົ່າ
  ແຕ່ນິສັຍຜູ່ເຖົ້າສໄໜນີ້ຕ່າງຫຼັງ...ທ່ານເອີຍ.

  ຢາຫໃຫ້ພວກໝຸ່ມນ້ອຍຂຫຍັນຫອບຫາວິຊາ
  ເປັນຄົນດີເພື່ອສ້າງແປງເມືອງບ້ານ
  ແຕ່ໂຕເອັງແລ້ວກາຍເປັນນາຍທັງພະເອກ
  ຫາທ່ຽວຊ້ອນສາວນ້ອຍຢ່າງບໍ່ອາຍ.

  ເປັນແບບຢ່າງທີ່ເຫັນແຈ້ງແຈໃດເພິ່ນບໍ່ຮ່ຳ
  ບໍ່ອາຍໃຈໂຕເອັງທີ່ອອກເສັງກັບຊາຍນ້ອຍ
  ເອົາເງີນເຂົ້າສຸມເທເທັ້ງໃສ່
  ທັງອຳນາດບາດໃຫຍ່ເບັ່ງໃສ່ກັນອວດອ້າງປານລິງຜູ້ແຄ່ງຂັນ.

  ຫາກຜູ່ໃຫຍ່ນັ້ນໆເປັນແບບຢ່າງທັງສອນສິລ
  ໃຫ້ລູກຫຼານເຫຼັນຣັກຢາກຍ່າງຕາມນຳກົ້ນ
  ຍໍມືຍ້ອມພຽງຫົວເກົ້າເກດ
  ຜູ່ໃຫຍ່ຄວນເປັນຜູ່ໃຫຍ່ແທ້ໆຍາມນັ້ນຈັ່ງຄ່ອງຄື ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete