Tuesday, October 12, 2010

Bouavanh Sidavong / My Dearest Champa Land

1 comment:

 1. ຢາກຝາກໃຫ້ຈຳປາດອກ......ດອງຫຼືແຫ້ງ
  ແພງໄວ້ດົມຍາມເຫງົາເສົ້າກະມົນ
  ແຕ່ເຫັນເຈົ້າຍິ່ງໂສກເສົ້າໜອງໜົ່ນ
  ຂ້ອຍຂໍປັນຈຳປາປົ່ນມາໄດ້ຫຼື?

  ເກັບກອບໄວ້ໃນໃຈຄີດໝ່ຳໆ
  ເປັນສິ່ງຄ້ຳເຈື້ອຈູນໝຸນຊູ
  ເປັນສິ່ງນຶ່ງທີ່ມີຄ່ານ້ຳຕາຂຸ
  ຄ່ອຍຄຳດູດົມກິ່ນດອກກໍຊ່ອຍແຮງ.

  ໃຫ້ດີ້ນຮົນຂົນຂວຍັຊ່ວຍໃຈສູ້
  ຢັ້ງຊີບຢູ່ຢ່າງທະນົງຢ່າງເຂັ້ມແຂງ
  ຈຳປານ້ອຍປ່ອຍກາບກິ່ນດັ່ງຢາມີແຮງ
  ທັງຂາແຄ່ງມີແຮງສູ້ຢູ່ເລື້ອຍໄປ.

  ມອບດອກໄມ້ໃນໂຖແກ້ວໃນໃບຮູບ
  ແມ່ນວ່າຈູບບໍ່ຫອມຫວນກໍຢ່າໄດ້
  ຄີດນ້ອຍໃຈກັບໄປຢາມທາມນ້ຳເກົ່າ
  ແລ້ວໃຈເຈົ້າຄົງຫາຍເຫງົາເສົ້າແທ້ເອີຍ.

  khatao.

  ReplyDelete