Tuesday, October 12, 2010

Namphay / Foregone

1 comment:

 1. ຫາຍຄົນບອກໃຫ້ລືມຄວາມຫຼັງ....ນັ້ນໄປ
  ປານວ່າຄືຂົ້າໃໜ່.........ປາມັນ
  ອາຈພົບທາງແຈ່ມໃສ...........ໃຈອຸ່ນ
  ແຕ່ບາດໜຸນຫັນກັບ..........ນັບຫາຫຍັງບໍ່ໄດ້.

  ຂ້ອຍຈຶ່ງຂໍວອນເວົ້າ..........ວອນວານ
  ໃຫ້ທຸກຄົນຄິດຝັນ.............ຈື່ຈຳ
  ທັງຫວນຫາຄາວນັ້ນ..............ຄາວຫຼັງ
  ຕອນເຮົາຍັງຫົວດຳໆ...........ພາສົດຊື່ນ.

  ຄິດໄປຄິດເຫັນໝ້າ............ແມ່ພໍ່
  ຍາມຍົກຍໍດ້ວຍຮັກ..............ອ້ອມກອດ
  ແສນອຸ່ນອາຍພິພັກ..............ສຸຂສົມ
  ແນມເຫັນແມ້ສາຍລົມ.............ທີລອດງ່າກະດັງງາ.

  ຄວາມຈື່ຈຳນຳໃຫ້............ໃຈພອງ
  ພາໄປຫາພີ່ນ້ອງ...............ຍາດມິດ
  ທັງຂອບແຄແຈຮົ້ວ..............ຫຼົວຫຼາມ
  ໄປເຫັນແມ້ຍາມຟ້າຄື້ມ.........ຄືນວັນເພັງ.

  ຈົ່ງເກັບກຳຄຳເກົ່າ.........ມາໄວ້
  ໃສ່ແຈກັນປານເທພ..............ເທວາ
  ຈົ່ງຖນອມອອມຮັກ..............ປານແກ້ວຕາ
  ເພາະບໍ່ມີຄ່າໃດທຽບໄດ້........ລື່ນປານ...ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete