Friday, October 1, 2010

Namphay / When?

1 comment:

 1. ຄັ້ງທີສາມ...

  ບໍ່ມີສິ່ງໃດດອກ......ຈະຢູ່ຄ້ຳຟ້າ
  ບໍ່ມີວາສນາໃດ........ຈະສຸຂສົມດັ່ງ
  ຍາມມີເສຣີມີຮັກ.......ຄູ່ຄອງໄປ່ໜອງສີ
  ກັບນວນນາຣີນ້ອງ... .ນຶ່ງນາງດຽວ.

  ຫາກວັນນັ້ນຟ້າ........ຈະປ່ຽນສີ
  ສຽງປາກເວົ້າວະຈີ.......ປ່ຽນສຳນຽງ
  ດົງໝາປ່າຮົກ..........ກັບຄືນສູ່ຄູ່ກັບສຽງ
  ກາເວົານົກອ້ຽງ.........ທະນີຮ້ອງວັ່ງວອນ.

  ຍາມນັ້ນຟ້າຄົງຂື້ນ.....ສູງແລະປອດໂປ່ງ
  ຫາຍໃຈໂລ່ງປອດໄພ.........ໃນດິນດອນ
  ບ້ານແມ່ເຮົາບໍ່ຮ້ອນ.....ອາທອນຫຍັງດັ່ງ
  ນົກກາທີ່ບິນເວິ່ນວົກ....ວົນວຽນໄປມາ.

  ຍາມນັ້ນມະນຸດຜູ່ເກງຂາມ...ກໍສີ້ນແຮງ
  ທັງປາກເວົ້າທີ່ແຂງ.......ກະດ້າງ
  ກໍໜົດໄປຈາກຂອບຟ້າ......ໃໜ່ສີຕ່າງ
  ເຂົາກໍພາກັນຍ່າງກົ້ມ.....ໝ້າເໜືອນລະອາຍ.

  ແຕ່ທ້ອງຟ້າ.............ບ້ານແມ່ເຮົາຫາຍ
  ຄວາມຈັ່ງໄຮ.............ຄຸກເຂັນອີກແລ້ວ
  ຍາມນັ້ນດອກສະມັ່ງ.......ທັງຂະຍອມ
  ກໍຈະສົ່ງກິ່ນຫອມຕູ້ມ....ຕອມລູກຮັກທີ່ກຶນກ້ຳມານານ.

  ReplyDelete