Wednesday, October 6, 2010

Tawansai / Love Endeavor

1 comment:

 1. ສັງບໍ່ດົ້ນດັ້ນໄປພຸ້ນ......ນຳຮັກ
  ຢູ່ແຫ່ງໃດໄປພັກ............ພິງແນບ
  ຢ່າປ່ອຍປະໃຫ້ຮັກ...........ນັ້ນຫ່າງ
  ແຮມຮ້າງແມ້ແມບຕາ...........ອວນເອີຍ.

  ຮັກທີ່ໄກກ້ຽວກອດ...........ບໍ່ຮ່ອນ
  ຈະສຸຂສົມພ່ຳພອດ...........ກັນໄດ້
  ຫຼືທາງໃດທຽວທອດ....... ...ບໍ່ວ່າ
  ທີ່ຄົນຮັກຈອດໄດ້............ເຖິງກັນແມ່ເອີຍ...

  ReplyDelete