Friday, October 1, 2010

Bounthanong Xomxayphonh / For Chaiyaphoum Girl

1 comment:

 1. ຟັງສຳນຽງສອງເຂືອເຈົ້າ.....ອອດອໍ່ຄຳຫວານ
  ທັງຄຳຂົມ.................ຂື່ນຄາວຫຼັງພຸ້ນ
  ເປັນຫຍັງແທ້...............ເດນໍຈື່ງທົນແສບ
  ແຜເກົ່າຫັ້ນ...............ຫາປົວໄດ້ບໍ່ມີ...

  ເປັນແຜຊ້ຳ................ແຈບຈອດຢູ່ໃນຊວງ
  ຊາວຄົນພອຍ.................ພັດພິງເມືອງບ້ານ
  ກະກວນໃຫ້..................ໄຫຼໄປານຫຍ້າແຝກ
  ແທກທັ່ງທື້ນ...............ນ້ຳຕາຍ້ອຍຍ່າວໄຫຼ.

  ຊາວພີ່ນ້ອງຝັ່ງນັ້ນ........ບໍ່ເຄີຍແສບໃຈເຈັບ
  ເທົ່າເຜົ່າລາວແສນເຂັນ.......ຈາກສານບໍ່ສຸນສ້ຽງ
  ສຽງລາວນ້ອຍ................ພອຍບໍ່ມີໃຜເຊື່ອ
  ຄ້ອງໜາກເຂຶອໃຫຍ່ກວ່າໜາກແຄ້ງ...ທັບຫົວຂ້ອຍບໍ່ເຊົາ.

  ຫາກແມ່ນຄຳຈາເວົ້າ...........ບໍ່ແຝງແອບດັກເກິນ
  ຄຳຄົມຂຳ...................ບໍ່ປົນຫຍັງແລ້ວ
  ມາຕິນ້ອງສາວ.................ງາມມາຢາມພີ່
  ຈະພານ້ອງຂີ່ຊ້າງ.............ໂຕດຽວຫັ້ນທີ່ເຫຼືອ.

  ຈະພານາງທ່ຽວກ້ຳ.............ເຊໂປນຟາກໄມ້ໄຜ່
  ຫາເບິ່ງດາວດວງໄສ..............ທົ່ງໄຫຫິນກ້ຳ
  ຊູໆນ້ອງ.....ໃຫ້ເຫັນຮອຍພຣະບາດ...ຕາດນ້ຳໄສສູ່ກ້ຳ
  ແດນລາວຂ້ອຍ.................ໃຫ້ຊ່ວງໃຈ..ເຈົ້າເອີຍ.

  ReplyDelete