Saturday, October 2, 2010

Manirath / Farmer Girl

1 comment:

 1. ຄົນທີ່ເກີດແກ່ກ້ຳ.........ດິນຫຼົ່ມດິນຕົມ
  ນາມກອນຈົບ.................ວ່າແມ່ນຊາວນາຫຼົ້ງ
  ເອິກເຜິຍຜ້າຍ...............ກາງນາກາງທົ່ງ
  ຍາມຄ່ຳລົງຕ່າວໂຄ້ງ.........ຄືນຫ້ອງແຫ່ງຕົນ.

  ກໍເປັນຄົນອັນດຽວແທ້.........ນໍຊາຍອ້າຍພີ່
  ກິນເຂົ້າຈີ່ຢູ່ຟ້າ..........ຢ່າມາອ້ວນອວດກັນ.

  ຄວາມເປັນຄົນຂອງນ້ອງ.........ສາວນາຄຳຟາກໄມ້ໄຜ່
  ບໍ່ເກງໃຜດອກອ້າຍ............ແຮງຍັງສູ້ຢູ່ເຢັນ.

  ຫາກຊາຍໃດໜາຍຢາກຮ່ວມ........ເນົາຮ່ວມດອມນາງ
  ຕ້ອງແມ່ນຊາຍປະສົງຮັກ........ບໍ່ແມ່ນຫວັງມາເຊີ້ງ
  ດູມິ່ນຮ້າຍ.................ວ່າຜິວດຳກົ້ນຕ່ຳ
  ຮັກກັນແທ້ຕ້ອງຄ້ຳ..........ຄູນເຊື້ອສູ່ຂໍ.

  ທັງຍົກຍໍຄົນໃຕ້.............ພຽງດິນໃຫ້ສູງສົ່ງ
  ກາຍດຳຂຳເພາະແດດຮ້ອນ.......ຍາມນ້ອງອອກໄຮ່ນາ.

  ການສືກສາກໍພໍເປື້ອງ.........ປານກັນກັບອ້າຍພີ່
  ສິ່ງທີ່ດີເລິດເຈົ້າ..........ຄືນາເຂົ້າເຮັດເອັງ...

  ຫາກມາເສັງກັນໄດ້.............ທາງວຽກໄຮ່ການສວນ
  ແລ້ວຄ່ອຍຄວນຕົກດຳ...........ແຄ່ງກັນໃຫ້ມັນຮູ້
  ຊາຍຜູ່ງາມມືໂກ້..............ໄຖນາເປັນບໍ່ອຸ່ນ
  ຫຼືປ່ອຍຄວາຍແລ້ວລື້ມ.........ລືມແລ້ວຮອດຮ່ອງໄຖ...

  ReplyDelete