Tuesday, October 5, 2010

Bounthanong Xomxayphonh / Lonely On The Sea

1 comment:

 1. ມີຄົນເຂົາທ່ອງໂລກກາງທະເລດຽວດາຍ
  ລ່ອງລອຍໄປກັບຄື້ນຟອງຕ້ອງສູ້ທົນ
  ຄວາມເປົ່າປ່ຽວຫຼຽວຫາໃຜແມ້ຄົນ
  ກໍບໍ່ພົ້ນພົບຜານໄດ້ເລີຍ.

  ໄປຕາມຄື້ນແລະຟອງໜອງຫຼືເສົ້າ
  ເອົາຄຳເວົ້າກັບໂຕເອັງເປັນເພັງຣັກ
  ເອົາສາຍລົມແສງແດດເປັນຊູ້ໃຈ
  ເອົາພະຍຸຮ້າຍເປັນສັດຕຣູສູ້ໂຕເອັງ.

  ເອົາດວງດາວເປັນນາຍທາງຊີ້ບອກ
  ເໝຶອໃຕ້ຊອກຫາເຂດຂັ້ນຂົງເດິນ
  ເອົາດາວເໝຶອເປັນຈຸດເດັ່ນຍາມສຸກເສິນ
  ຄ່ອຍໆເຫິນດຽວດາຍໃຈເສຣີ.

  ຫາກພາດພັ້ງຈົມແຈບບໍ່ມີໃຜ
  ມາໄຕ້ທຽນຍື່ນດອກໄມ້ໃຫ້ກອງພອນ
  ວິນຍານພອຍລອຍລະລ່ອງກ້ອງນ້ຳ
  ປູປາມາຖາມຢ້ຽມຢາມກັນ.

  ໃນທະເລຄື້ນອາຈເສໄປທຸກທີບ
  ຂ້າມທະວີບເກິນໄກໃຜສັລເສີນ
  ໄປເພື່ອຕົນສູ້ກັບຕົນຈົນໃຫ້ເຖິງ
  ທາງທີ່ເວີ້ງທະເລທີ່ກວ້າງອ້າງວາງໃຈ..

  ReplyDelete