Saturday, October 9, 2010

Sengphouxay Inthavikham / Drunk Writer

1 comment:

 1. ເປັນນັກຂຽນໃຊ້ແຮງເຫຼົ້າ..ເອົາຄວາມເມົາພາແກ່
  ຮອຍປາກກາສູ່ເສັ້ນ........ປະສານເຊີ້ງສຶບກອນ.

  ສອນໃຜໃຜຊິເຕື້ອງ.........ຟັງເທດກາງວົງ
  ຣິດເຫຼົ້າຄຸງຄາຫອງ.......ປາກດັງປານກອງຕື້
  ບາດວ່າຍາມໜົດເຫຼົ້າ....ຄຳຈາຂາດຕ່ອນ
  ຈັບຫົວຊົນສົ້ນທ້າຍ.......ຟັງໄດ້ບໍ່ມ່ວນຫູ.

  ແຕ່ຫຼາຍຄົນຂຽນຂໍ້.......ກ້ອງຣິດຢາພິດແລະສຸຣາ
  ກໍມາກມີສີສັນ...........ມ່ວນເກິນຄຳຄົນເກີ້
  ຣິດມຶນເມົາພາໃຫ້........ຂຽນຄຳໄຫຼປານໃຊ້ຖ່ານ
  ມັນຫຼັ່ງໄຫຼອອກຫ້ອງ......ຫົວຄິດນັ້ນຄ່ອງຄື.

  ນັກຂຽນດັງຫຼາຍທ່ານ......ເອົາອັບຊິນເປັນໜູ່
  ຂຽນອວດອ້າງ.............ເປັນສິລສ້ອຍສູ່ກັນ.

  ບໍ່ແມ່ນນິຍົມນຳເຈົ້າ....ຍາມເມົາຈຶ່ງຂຽນຂີດ ແຕ່ຢ່າງໃດ
  ມັກວາດຂຽນທີ່ສົ່ງຊີ້....ສິລປເຕື້ອງຮ່ອງອັກສອນ...ທໍ່ນັ້ນແລ!!

  ReplyDelete