Friday, October 1, 2010

Bounthanong Xomxayphonh / Along The Road

1 comment:

 1. ໃນຄຳກອນທ່ານຂຽນຂີດຂັ້ນຄວາມໜາຍ
  ຍັງມີຫຍັງເຊື່ອງໄວ້ໃຫ້ຄຸ່ນຄີດ
  ຢາກຈະຮູ້ຜູ່ນ້ອຍບໍ່ຊນິດ
  ກັບແນວຄີດປັນຍາທີ່ຕາອ່ານ.

  ເຄີຍເຫັນກາພກອນເກົ່າໃນວາຣະສານ
  ເປັນຂີດຂັ້ນຂຽນບອກໆໃຫ້ຮູ້
  ແນວທາງໃໜ່ວ່າສົດໄສສີຊົມພູ
  ຮອຍປາກກາແມ່ນປູ້ກໍແຫຼມຄົມ.

  ຈຶ່ງມາຊົມບົ່ມຄີດຫາຄວາມໜາຍ
  ຊົ່ວເຊັ່ນຄົນນຶ່ງໄດ້ມາກສາກຕອນ
  ຫາກຕ້ອງເຂົ້າທຸກແວດວົງວີ່ວັ່ງວອນ
  ຂອງບົດຕອນໃນຊີວີດຜິດຜ່ານມາ.

  ສາຍທາງນັ້ນມັນນຳໄປໃສໄປຮອດໃສ?
  ເປັນທາງໃກ້ສູນສີ້ນດິນສ້າງກໍ່
  ອຸດົມການຜ່ານມາກໍມາສັບສໍ່
  ໂອລະນໍຂໍໂທດເດິ.......ພາດພັ້ງໄປ.

  ສຽງລົມເໝືອລົມເປົ່າເຍົ້າໃຫ້ໝາວ
  ລົມມັນເປົ່າເປົ່າຂ້າງທາງທີ່ໄຫງ່ພູ້ງ
  ເປັນລົມປ່າລົມຜີຫ່າຜີຫູງ
  ຂອງຄົນກູງທີ່ມຸ່ງຫວັງທາງແກ່ຕົນ..

  ReplyDelete