Friday, October 1, 2010

Saifonh / Mother

1 comment:

 1. ຄຳພັວເພິຍກ່າວເວົ້າ.......ຄຸນແມ່ສູງສັກ
  ຫາກລູກຄົນໃດບໍ່ຈຽມ........ຈະວອດວາຍລົງໜໍ້
  ອະເວຈີກ້ຳ...............ແດນຜີຫິນະຊາດ
  ບໍ່ອາຈມາເກີດຮ່ວມ.........ນຳໄດ້ເຂດຄົນ.

  ອ້າຍສາຍຝົນຂຽນຂໍ້........ຊູບຸນຄຸນຂອງແມ່
  ໃຫ້ຫ່ອນເຫັນຈື່ໄວ້........ບູຊາທ່ານດັ່ງພະອິນ.

  ຄຸນແມ່ເລີດກວ່າຟ້າ.......ຫາໃຜປຽບປຸນເໜືອນ
  ແມ່ເປັນເຮືອນກາຍໃຈ.......ແກ່ບຸດຕານ້ອຍ
  ຍາມທະນົງກ້າ............ໃຫຍ່ຂື້ນມາແມ່ຍັງສັ່ງ
  ຢ່າໄດ້ລືມນັ້ນນີ້........ຣະວັງແທ້ລູກເອິຍ..

  ຄຳແມ່ສັ່ງແມ່ເວົ້າ.....ເຕືອນລູກເພາະແຮງຮັກ
  ອ້າຍກ່າວເຖິງຄວາມຮັກ....ແມ່ທຸກຄົນມີໃຫ້
  ບຸດຕາແກ້ວ..............ເໜືອນແກ້ວຕາອີ່ແມ່
  ປານເພດແຫວນຄ່າລ້ານ.......ຈອມຫຼ້າແມ່ຮັກເຮົາ..

  ReplyDelete