Saturday, October 2, 2010

Soukee Norasilp / The Last

1 comment:

 1. ຄືພະເອກແຫ່ງຫ້ອງ......ດອນກິຊົດແທ້ນໍທ່ານ
  ອຸດົມການສົດໃສ........ຂີ້ໄຫງ່ເຕັມຕາບໍ່ເຕື້ອງ
  ເປັນຄົນໂກ້...........ທຽວທາງກາງໜາກ່ານ
  ທີ່ເຜົາຜານເຂດບ້ານ....ຈົນຫາແກ້ງປ່ອງບໍ່ມີ.

  ສັລເສີນຄົນກ້າ........ອຸດົມການສູງສົ່ງ
  ເປັນຫົງໃນດົງໝາ......ປ່າໜາກແງວຍາມແລ້ງ
  ການສັງຄົມທີ່ກາຍຫັ້ນ..ແນວທາງປະຕິຫວັດ
  ງັດກັນຈົນວ່າບ້ານ.....ລາວນີ້ຊິໜຸ່ນທະລາຍ.

  ທັງດົງດອນປ່າໄມ້......ນ້ຳທ່າທາງເດິນ
  ພາກັນຂົນຂາຍໄປ........ບໍ່ເຫຼືອຫຍັງແລ້ວ
  ໃສແນວອຸດົມການຫັ້ນ....ຫົດຫົວເຮັດຫຍັງຢູ່
  ຄືບໍ່ຜາຍປ່າວໃຫ້......ປະຊາຮູ້ວ່າບໍ່ງາມ.

  ສັງມາມິດຊ້ອຍມ້ອຍ.....ປານເຕົ່າຕິດມອງ
  ດຶງບໍ່ໄປຕາບໍ່ປົດ......ປ່ອຍໂຕເອັງໃຫ້ຫາຍບ້ວງ
  ຫຼືວ່າມົວນຳກຽດ.......ສູງເກິນບໍ່ຢາກວ່າ
  ພາກັນກິນກອບໂກ້ຍ.......ເມືອງບ້ານບໍ່ໃຫ້ເຫຼຶອກ່ອນບໍ?

  ເຫັນຄວາມງາມໃນຫ້ອງ.....ຫໍໂຮງຈົນລືມເທດ
  ປະຊາກອນຮ້ອນກົ້ນ.......ຊິຕາຍແລ້ວທ່ານເອີຍ.

  ອຸດົມການທີ່ວ່ານັ້ນ....ສັງປະໃຫ້ລາວດັບ
  ຫຼືເປັນແນວທາງຄວນ......ໃຫ້ຊາດຕົນຕາຍຈ້ອຍ
  ຈຶ່ງຊິໂວຍໂວຍຕ້ານ......ຍາມເວລາກາຍລ່ວງ
  ຊຽງຂວາງເປັນດ່ານດ້າວ...ເຂົາແລ້ວຈຶ່ງຊິຍໍ...ມືບໍ.

  ທາງເໝືອຫຼືກໍເປັນເມືອງຫໍ້...ເມືອງຈິນທົ່ວຂົງເຂດ
  ຄວາມລາວເຂົາບໍ່ໃຊ້...........ຍັງວ່າບ້ານບ່ອນລາວຢູບໍນ.

  ຫຼືອຸດົມການນັ້ນ.......ຍັງວາງສູງໜາຍເຂດ
  ຈົນປະເທດເຂດບ້ານ.......ເຮົານັ້ນເອີ້ນວ່າ...

  ReplyDelete