Friday, October 1, 2010

NoumTai / Sorrowful Summer

1 comment:

 1. ເປັນກົດເກນເຂດຂັ້ນ........ທີ່ໂລກປັ່ນແປງມາ
  ມີເກີດຕາຍສັບສົນ..........ຄູ່ກັນແຕ່ໃດແລ້ວ
  ແນວນາມໄມ້...............ບາງສະກຸນກໍເກັບດອກ
  ໃບພ່ຳພ້ອມ..............ພຽງຂັ້ນນຶ່ງຣະດູ.

  ມີໄມ້ແປກແລະຊາດເຊື້ອ.....ຍັງຄອງໃບໄດ້ຫຼາຍປີກ
  ສອງຫຼືສາມຣະດູ..........ຈຶ່ງປ່ຽນໃບຫັນໃຊ້
  ເຂັມໃບແຫ້ງ.............ຂຸລົງລອຍສູ່
  ຜຶນແຜ່ນກ້ຳ............ດິນຫັ້ນໃຫ້ຊຸ່ມເຢັນ.

  ເປັນຄົນໃຕ້.............ທຽວທີບໄປທາງເໝືອ
  ເພື່ອເຈຶອຈຸນ............ຮ່ຳຮຽນສຶກສາໄດ້
  ບໍ່ທົ່ວເຖິງທຸກຖ້ານ......ພັນດຽວຫາກໂຊກຕ່າງ
  ໃຜຢູ່ໃກ້...............ສູນກາງຫັ້ນຈຶ່ງຜ່ອງໄສ.

  ຄວາມເຫຼື່ອມລ້ຳ.........ສູງຕ່ຳບໍ່ພຽງກັນ
  ຄົນຄືຄົນ................ແຕ່ບໍ່ຄືກັນໄດ້
  ຫຼັງໃຜເຕີ້ງ.............ອິງຝາດີກະຢັ້ງຢູ່
  ຜູ່ອິງຝາໄມ້ເຮັ້ຍ........ກະພອຍໄດ້ແຕ່ແສບໃຈ.

  ອ້າຍບ່າວຄົນໄທໃຕ້.......ເດິນດຸ່ງຫາວິຊາ
  ປະບິດອນມານດາ...........ຍອດຍິງໃຫ້ຄອງຖ້າ
  ໄປເຫັນບ້ານ.............ແດນໄກສີຕ່າງ
  ສາວບ້ານອື່ນສົ່ງທ້າຍ....ສາຍຕາເຍີ້ຢຍາດໃຫ້ລືມ.

  ສາວບ້ານໃຕ້............ທີ່ລ້ຽງໄກ່ຄອຍທາງ
  ອ້າຍບໍ່ຫວນຄືນຫາ.......ຂ່າວມາວ່າຍັງສ້າງ
  ສົມບັດແມ້ງ............ທາງໃຈກັບຊູ້ໃໜ່
  ການສຶກສາປ່ອຍໄວ້........ຂ້າງໝອນນ້ອງມອບແດ່ຊາຍ.

  ReplyDelete