Friday, October 8, 2010

Xaysouvanh Phengphong / Return With Winter Wind

1 comment:

 1. ສາວກັບຄືນຢາມບ້ານ........ນານປີທີ່ໝີຈາກ
  ພາກກັນຍາມເຮັ່ງຮ້ອນ......ໄພຮ້າຍຜ່ານກາຍ.

  ກັບຖືກຍາມມ່ວນແມ້ງ.......ບຸນຮ່ວມແຮງກັນ
  ສ້າງສຳພັນຄືນກັບ........ແຈກບຸນຫາເຈົ້າ
  ອົງບິດາມານດາເຖົ້າ.......ທີ່ເຫິນໄປນຳນ້ຳປ່າ
  ວາສນາພວກເພິ່ນສ້ວຍ.......ບໍ່ເຫັນໄດ້ຟ້າງາມ.

  ແສງທອງທີ່ໄສແຈ້ງ.......ແຝງສີຂີ້ໜາກເດື່ອ
  ເຝືອລຸມກັນໃຫ້ເໜຶອນ...ດັ່ງທານຕາເວັນຍາມຮ້ອນ
  ແນມນຳກົ້ນ...........ສຸຣິຍາແຕ່ເຊົ້າຄ່ຳ
  ລືມຮີດຄອງເກົ່າກີ້.....ປູຕາຕູ້ມຕ່ອມມາ.

  ພາກັນໄລລືມຖີ້ມ........ສິລທັມອັນປະເສີດ
  ເກີດເປັນຄົນໂຫດຮ້າຍ.....ຕັດຕ້ອນແມ້ກະສຽນ
  ອົງພຣະເຈດີກໍ້..........ຍໍມາຈາກບ້ານອື່ນ
  ຫືນໃຈຍາມກ່າວເວົ້າ......ຂອງເຮົາແທ້ຢູ່ໃສ?

  ເຫັນໃນເມືອງໃນບ້ານ......ພຣະຈອມໄປ່ກະສຽນຄອງ
  ພາໃຈໜອງສຸດແສນ........ຊາດຄົນຊ່າງເປັນໄດ້
  ວັທນະທັມເສົ້າ.........ໃຈຄົນແສນຊົ່ວ
  ມົວເໝົ່າສົມເສບໃຊ້.....ປັນຍາກ້ອມກອບກິນ...ຊາດໂຕແລ.

  ReplyDelete