Friday, October 15, 2010

Champadeang / Love Eraser

1 comment:

 1. ແມ່ນແສນເຈັບແສນແສບຢ່າຟ້າວລືມ
  ຄວາມຊາບຊືມປ່ອຍໄວ້ເປັນພະຍານ
  ຂອງຄວາມຮັກທີ່ໄດ້ພົບພານ
  ຫາກວ່າວັນຟ້າອຳນວຍຊ່ວຍຄືນມາ.

  ແລ້ວວັນນັ້ນຄວາມສຸຂສັນອາຈມີໄດ້
  ແມ່ນຫົວໃຈຈະແຂງດຸດເຫຼັກຫຼາ
  ກໍອາຈອ່ອນຍ້ອນຮັກທີ່ຍັງຄາ
  ຫາກລືບລາຈາກໃຈໃຜຈະກໍ່?

  ກໍ່ສ້າງຮັກຄືນມາມັນຄົງຍາກ
  ເຫັນແຕ່ປໍຣະປັກຂວາງກັ້ນແຫຼະເອິຍ.

  ແໝງສູ້ໃຫ້ມັນຍັງຢູ່ຫາກຜູ່ໃໜ່ມາກາຍ
  ພໍບອກເຕືອນຢ່າຖລຳເກີນຂອບໄດ້
  ມັນອາຈເປັນຄູສອນບ່ອນມາດໜາຍ
  ໃຫ້ຮັກຍິ່ງໃຫຍ່ ກວ່າຮັກໃນອະດີຕກາລ.

  ReplyDelete