Friday, October 15, 2010

Xaysouvanh Phengphong / Thatluang Far View

1 comment:

 1. ບຶງທາດຫຼວງເຂດນັ້ນ...ເກຶອບສູນ
  ເພາະເຂົາພາກັນໝູນ...ມອບໃຫ້
  ພວກແພດພ້ອງສະກຸນ.....ໜູ່ເພື່ອນ
  ຫວັງປ່ຽນເກັມສ້າງໃຊ້...ບຶງຫັ້ນເຮັດເມືອງ.

  ແຜນການໃຫຍ່ກະດໍ້......ສະຫາວ
  ບໍ່ໄຄ່ຄວນຫາຄາວ.......ເຈົ້າຟ້າ
  ທີ່ຄູ້ມຄອງແດນດ້າວ....ແກ່ໄພ່
  ພວກນາຍໝ້າຟ້າໃໜ່...ຢາກມອບໃຫ້ແກ່ຈີນ.

  ວ່າໃຫ້ມາສັນສ້າງ......ກຳແພງ
  ບໍ່ສະຄາຍເຄືອງແຄງ......ເຫັນໄດ້
  ຄາວຫຼັງເຫັນຈ່າງແຈ້ງ...ລານນາ
  ທີ່ຄົນລາວຈຳປະໃຫ້.....ຜູ່ເຂົາລ້ຳລ່ວງແດນ.

  ເອົາການເມືອງການບ້ານ......ສຸມໃສ່
  ກໍ່ເສີກໃນກ້ອນກຸ່ມ.......ລາວເຮົາ
  ຍາດເອົາບ້ານຍາດເອົາພູມ....ລຳເນົາ
  ແຕ່ນີ້ກັບຢາກມອບໃຫ້ເຂົາ.....ລ້າໆ.

  ແລ້ວຈອມທາດອົງຫຼວງ......ແລະບຶງ
  ທີ່ລູງເມືອງແຄນເຄີຍຜຶງ..ເອິກຜາຍ
  ສູດລົມອ່ອນຊາບຊື້ງ......ຄົງກາຍ
  ເປັນແດນອົງຂົງຈື້.......ໄປໄດ້ອີກນຶ່ງເມືອງ..

  ReplyDelete