Friday, October 1, 2010

Saifonh / National Flower

1 comment:

 1. ມີໃຜຂຽນຂີດໄວ້........ຈຳປາແລ່ນໝີລາວ
  ພາກັນຂົນກັນຂຸດ.......ຮາກແນວທັງເຫງົ້າ
  ຂົນເປັນເຊື້ອຊັບໃນດິນສິນຄ້າໃໜ່
  ຂາຍຂ້າມຂອງທື້ນໆ.....ຈຳປາເຈົ້າເໝົ່າໃນ..

  ເຫັນແລະອ່ານຂ່າວຂໍ້...ອົດສຸແຈບໃຈຕົນ
  ສາຍຝົນພຳພຽນຮັກ.....ດອກຈຳປາສີສົ້ມ
  ສີຂາວແກ້ມສີແດງປະດັບເອກ
  ເປັນຄູ່ໃຈແຕ່ນ້ອຍຈຳປາແກ້ວຄ່າແພງ.

  ຫາກຫາແຍງໃນດ້າວແດນລາວກະຫາຍາກແທ້ໂອ
  ມີແຕ່ໃນຖັນແຖວຖິ່ນວຽງວັງກ້ວມ
  ເກິນກາຍຫັ້ນເຂົາຂຸດປີ້ນກົ່ນ
  ຄົນເໝາະຄົນຂີ້ຮ້າຍທຳລາຍໄດ້ທຸກອັນ.

  ເຫັນແກ່ແຕ່ເງິນເຂົ້າຖົງຕົນບໍ່ສະເດຶອກ
  ວ່າເປັນຊັບສົມບັດມິ່ງເມືອງລາວນີ້
  ພວກອັບປີສີຊ້າຢາກຕັດຫາງແລ້ວປ່ອຍ
  ໄປຈ່າວຂາຍໃຫ້ຜູ່ນິຍົມຊີ້ນໜູ່ມັນ.

  ຈຶ່ງຊິສົມໃຈຂ້າຄົນພອຍພາກຖິ່ນ
  ກິ່ນຈຳປາທີ່ກົ້ວຫອມຊື່ນຢູ່ກະມົນ...ທ່ານເອີຍ.

  ReplyDelete