Saturday, October 16, 2010

Bouavanh Sidavong / Perpetual Lao

1 comment:

 1. ມີບາງຄັ້ງຄວາມເປັນລາວແສນແສບ......ທ່ານເອີຍ
  ຍາມຕ້ອງຟັງຄຳເຂົາເອີ່ຍຈາ........ຈາກແດນດິນພື້ນ
  ເປັນລາວພຽງເຊື້ອຊາດ..............ປັນຍາຕົນໃຫ້ເຂົາສັ່ງ
  ຕັດສິນໃຈຢາກສ້າງ................ປຶກສາແທ້ກ່ອນຈະລົງ...ມືນະ.

  ຄວາມເປັນລາວຂອງ ຜູ່ຂ້າ..........ມີມາບໍ່ຄາຍເຊື່ອມ
  ແຕ່ເລື່ອມລ້ຳບໍ່ໄດ້............ນາຍຜູ່ຢູ່ຫົວ.

  ປ່າໄມ້ລາວພ່າງຮ້ອນ..............ນາຍທົ່ງນາຍເມືອງ
  ພາກັນຕັດຕາມໃຈ..................ປ່າໄພສງວນກໍ້
  ບໍ່ຈົ່ງຫຍັງຈັກໝ້ອຍ...........ຊອຍວອຍປ່າເກົ່າ
  ເຂົາລ້າງຜານເຂດບ້ານ..............ລາວນີຢູ່ສູ່ວັນ.

  ຄວາມເປັນລາວເປັນໄດ້..............ໃຈກໍແຂງຢາກຕິກ່າວ
  ເຈົ້ານາຍຮ້ອງຟັ່ງຟ້າວ............ທວງຫ້າມຢ່າຊິຈາ...ເຈົ້າເອີຍ.

  ເກີດຊາດໝ້າຖ້າໄດ້.............ເປັນໄຜ່ດົກໝາ
  ໃຫ້ໄຜ່ໝາມປອງປົກ..............ເຂດລາວຄືເຈົ້າຟ້າ
  ທີ່ທ້ອນໂຮມລາວໃຫ້..............ເປັນອານາພື້ນແຜ່ນ
  ດິນແດນດຽວທົ່ວດ້າວ.............ເໝຶອໃຕ້ໄພ່ດຽວ.

  ເກີດຊາດນີ້ຊາດໝ້າ............ເປັນອາດຍາໃຫ້ເຕັມຄ່າ
  ຄວາມເປັນລາວແທ້ໆ..............ໃຫ້ສົມຊັ້ນຊື່ລາວ ທຸກຄົນເດິ!!

  ReplyDelete