Friday, October 1, 2010

Bounmy Kanya / Bamboo Winding

1 comment:

 1. ໃນອານາຈັກທີ່ໄຮ້..........ຄົນຜິດ
  ມີຄົນພານເຕັມເມືອງ........ບໍ່ຮູ້
  ເອົາໂທດໃຜຈັບໄດ້..........ເປັນໜູ່
  ຊູ້ຜູ່ນັ້ນຫຼານຜູ່ນີ້.....ຈັບແລ້ວປ່ອຍໄປ.

  ຜູ່ທີ່ທຸກຍາກຮ້ອນ........ກໍຄື
  ປະຊາກອນຫົວງອນ...........ບອກໄດ້
  ຫາກເຮັດຫຍັງພາດພັ້ງ......ຜິດໄປ
  ຫາເຣື້ອງໃສ່ບໍ່ເວັ້ນ.....ຕາແທ້ໜູ່ປະຊາ ທ່ານເອີຍ.

  ອັນຜູ່ໃຫຍ່ກາກໝ້າ.....ສັງກະສີ
  ໝ້າຕາດີຍິ້ມຫວານ......ແສບສົມຄຳຕ້ານ
  ເປັນດັ່ງກາງແກຜູ້.......ຖືສິນແຕ່ໃນປາກ
  ຄາບກາງແກໃສ່ໄວ້........ລວງຕົ້ມຫຼອກປະຊາ.

  ປ່າຈຶ່ງເຫຼືອແຕ່ກົ້ນ.....ຕົນຕໍກັບຮາກ
  ງ່າກະຫັກແດກຖີ້ມ.........ລົງນ້ຳໄລ່ປາ
  ຫຼືພາກັນຂົນຂ້າມ.........ສາຍພູດົງປ່າ
  ໃຜກ້າວ່າກ້າເວົ້າ........ເຂົາພາເຈົ້າລ່ອງຂອງ..ແທ້ເດິ.

  ReplyDelete