Friday, October 1, 2010

Soukee Norasilp / Open-Door Policy

1 comment:

 1. ປະຕູທີ່ເປີດກວ້າງ........ໃຫ້ລົມລ່ວງວອຍດີ
  ປ່າຄຳພີແຄນຄາຍ..........ບໍ່ຄຳເຊໂປນຫັ້ນ
  ບໍ່ເຫຼຶອຫຍັງແລ້ວ........ຈຶ່ງປ່ອຍແປວໃຫ້ເຫັນຮ່ອມ
  ຫຼີ້ນລະຄອນສາກກ້ອມ.......ນຳກັນບໍໜູ່ລາວ.

  ຍາມປະຕູປິດຫັ້ນ..........ສາວລາວປັ່ນສຽງໄໜ
  ແຕ່ໄລປະຕູຄັດ............ບໍ່ເຫັນຫຍັງໄດ້
  ສຸດທີ່ຈະເດົາຮູ້.........ເຂົາຈ້ຳປູຫຼືຈັບປ່ານ
  ອີ່ນົງຄານມັກເພີ້........ເງິນໃຊ້ຊາຕກຸນ.

  ຂາຍກັນໄປເກືອບໜົດແລ້ວ...ຈຶ່ງປ່ອຍແປວໃຫ້ນ້ຳຫຼັ່ງ
  ປ່າເຂົາຂຽວທີ່ຍັງ.........ທໍ່ພຽງຝາມືຂ້ອຍ
  ທັງຊັບສິນເຊື້ອ...........ໃນດິນບໍ່ເຫຼຶອທໍ່
  ອອງຝາມືອີ່ແມ່ນ້ອງ........ພິດສານເຊື້ອເຊື່ອມໃສ່ດິນ.

  ອາດຍາໃຫຍ່ຄິດໄດ້..........ປະຕູເປີດໃຫ້ລາວເຫັນ
  ທັງນອກໃນແດນດິນ...........ແຫ່ງໃດໃຫ້ມາຍ້ອງ
  ວ່າຄົນລາວດຽວນີ້..........ຜູ່ນຳພາສະຫຼາດກວ່າ..ເກົ່າລະເດ
  ໃຫ້ທັ່ງເທຫຼັ່ງເຂົ້າ ..ມາຍ້ອງສົ່ງເສີມ...ກັນເດິ

  ເມື່ອກັບມາເຫັນໄດ້.......ອະນິຈາຢາກປົງຮ່ວມ
  ຂົງເຂດໃດແນມເຫັນ.........ຊົ່ວສາຍຕາຕ້ອງ
  ພູຫົວໂຫຼ້ນ..............ດິນໂພນເປັນຂີ້ໄຫງ່
  ບໍ່ເງິນຄຳຖຶກກົ່ນປີ້....ວັງນ້ຳຖຶກພິດພັຍ.

  ປູປາຕາຍຫງາຍທ້ອງ.........ງົວຄວາຍແຈບມໍຣະນາ
  ນ້ຳຫຍ້າແກມກາງໝອງ......ເຫຼົ່າກາຍເປັນໄພຮ້າຍ
  ຄົນທັງຄ້າຍ..............ເຈັບຕາຍໃຜບໍ່ອ່າວ
  ເພາະອາດຍາເພິ່ນຫັ້ນ.......ເຈັບເປັນແລ້ວຂ້າມຝັ່ງຂອງ.

  ພວກຜູ່ທຸກຍາກໄຮ້..........ເຂິນຂາດບໍ່ມີຫຍັງ
  ພາກັນເຈັບລົ້ມຕາຍ.........ບໍ່ຄາຍເຄຶອງແຄ້ນ
  ໃຜບໍ່ແຫນເຫັນໄດ້..........ວ່າອັນໃດຄວນສ້າງກໍ່
  ຍໍຍົກກັນຢູ່ບໍ່ແລ້ວ.......ເມືອງແຫ້ວພຸ້ນຊ່າລື.

  ອັນໝີ້ສິນສົງຄາມຫັ້ນ....ໃຊ້ກັນມາບໍ່ກ້ຳເກຶ່ອງ
  ເມືອງທັງເມືອງແທບສູນ......ເພາະໝີ້ສິນສູງຂື້ນ
  ໝີ້ເລຶອດລາວແຜ່ນດິນແຫ້ງ...ບໍ່ເໜິດເປັນຈັກເທື່ອ
  ເຊຶ່ອບໍພວກພີ່ນ້ອງ........ວ່າເປັນພ້ອງເພື້ອນຮັກກັນ?

  ຟັງມາໄດ້ຂີດຂັ້ນ.........ທົສຫວັດກໍກາຍສາມໄປແລ້ວ
  ແນວໃດຈົບແນວໃດງາມ........ຄົ່ວຫາບໍ່ເຫັນໄດ້
  ສັງຄົມມົ້ວ..............ນຳເງິນຍົດໃຫຍ່
  ທັງເສບກາມສູ່ຂັ້ນ........ແຕ່ເທິງທື້ນສູ່ດິນ..

  ReplyDelete