Wednesday, October 6, 2010

Dhammathara / Stop

1 comment:

 1. ມີແຕ່ແນວຫ້າມຍາກຍາກໝັກເຫຼຶອ
  ຄືຫ້າມເກືອບໍ່ໃຫ້ຄັມເຂັມບໍ່ໃຫ້ປັກ
  ຫ້າມເຂົາຮໍບໍ່ໃຫ້ຂົມລົມບໍ່ໃຫ້ພັດ
  ຫ້າມໃຈລິງລືມກ້ວຍຄວາຍລືມຕົມ
  ຫ້າມຄວາມຂົມໃຫ້ເຊົາຂົມເປັນໄດ້ຫຼື!

  ຫ້າມຈິດໃຈບໍ່ໃຫ້ຄິດມັນຍັງຄິດ
  ຫ້າມສາທິດບໍ່ໃຫ້ແນມນຳແມ່ອອກ
  ກໍຍັງຄິດກໍຍັງຝັນອອກນອກຄອກ
  ແມ່ນບໍ່ບອກຄິດຍັງອອກນອກຜ້າບົງ.

  ຫ້າມວັງນ້ຳບໍ່ໃຫ້ເຫຶອດກໍຍັງແຫ້ງ
  ຫ້າມມົດແດງໝີນ້ຳຕານບໍ່ຫ່ອນໄດ້
  ເພາະຊີວີດທີ່ຕ້ອງຊູມັນໄປ
  ຈວບວັນຕາຍທຸກຄົນຕ້ອງຂາຍປັນຍາ.

  ຫ້າມອ່ານຕໍ່ແລະຄິດຕໍ່ມັນຍຶດຍາວ.....

  ReplyDelete