Friday, October 15, 2010

Saifonh / Old Champa Tree

1 comment:

 1. ກົກຈຳປາເກົ່ານັ້ນ..........ເຂົາຂຸດກົ່ນເລຂາຍ
  ສົ່ງຂ້າມຂອງເປັນກວຽນ........ແຕ່ເໝືອເຖິງໃຕ້
  ເງິນຄຳແກ້ວ................ເກິນຈຳປາແສນຄ່າ
  ໃຈລາວໃໜ່ເຂັ່ນຂ້າ.........ຈຳປາແກ້ວຄູ່ໃຈ.

  ຍາມນີ້ບໍ່ແຕ່ຈຳປາຫັ້ນ.......ຜັນຜາດເສັຍສີ
  ພຣະກະຈາຍພຣະຫຼວງ............ຂາດກະສຽນເສັຍສ້ຽງ
  ໃສບາບໝາຝາຄັ້ງ..............ສັງບໍ່ມວນໃຫ້ມ້ວນມັ່ງ
  ຊັງຄົນເຫັນແກ່ແຕ່ໄດ້........ທຳລາຍມ້າງຮີດຄອງ.

  ເບິ່ງແມ ພວກພີ່ນ້ອງ..........ບໍ່ກ້າວ່າຈາກັນ
  ໃຜກະອຳຄຳໃຜ................ຫວາດກົວເກັງຢ້ານ
  ຫາກໃຜຫານຈາເວົ້າ.............ຄວາມຈິງເຄິຍເຫັນແຈບ
  ຫຼືລ່ອງຂອງຟາດຟົ້ງ...........ຟູຂື້ນຢູ່ຫຼີ່ຜີ.

  ອາດຍາໃຫຍ່ທຸກເຂດບ້ານ.........ພາກັນຮັກແພງຖນອມ
  ແພງແຕ່ພຸງໂຕເອັງ.............ແລະເຜົ່າພັນພົງເຊື້ອ
  ທີ່ອິງກັນປານໜໍ້...........ໃນຊານຕຼາດໃຫຍ່
  ຂາຍກັນໜົດບໍ່ເຕື້ອງ.........ເຄືອງແຄ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ.

  ກົກຈຳປາທີ່ກ່າວເວົ້າ.........ຍັງເຫັນເງົາມັນຫຼືບໍ່
  ຫຼືຮາກຖອນກົ່ນປີ້ນ............ຂາຍຂ້າມຝັ່ງຂອງ..ແຕ່ນານແລ້ວ!

  ReplyDelete